ANASAYFA | AKADEMİK

Klicken Sie auf Deutsch


Yeditepe Üniversitesi


CONTROLLING MNU-SS 2018

PROF.DR.Emine Şule YILDIZ

-ORGANİZASYON-

Handan Deniz TİNİK

20140508010

Controlling

1.Organizasyon nedir?

1.1.Organizasyon ajansları ne iş yapar?

1.2.Organizasyon türleri nelerdir?

1.2.1.Konser organizasyonu nedir, nasıl oluşturulur?

1.2.2.Konser organizasyonunun detayları nelerdir?

2. Cenk Ataman- Events Organisation

2.1. Neden Cenk Ataman?

2.2. Röportaj

3.Kaynakça


1.Organizasyon nedir?

Organizasyon, belirlenen amaca ulaşmak için en uygun örgüt yapısını kurmak ve yürütmek demektir.

Organizasyonda şu aşamalar bulunur:

• Önce yapılacak işler belirlenir ve gruplanır.

Sonra bu işleri yapacak kişiler göreve atanır.

Daha sonra da, bu kişilerin yetki ve sorumlulukları belirlenir.

Son aşamasında da, çalışma yeri, kullanılacak araç ve yöntemler seçilir.

Bir işletmede organizasyon yapmanın başlıca yararları şunlardır:

İşletme çalışmalarının birlik içinde yapılmasını sağlar.

Yönetimin işini kolaylaştırır. Yönetici, çalışanların ne iş yapacağını ve sorumluluk derecesini bilir.


1.1.Organizasyon ajansları ne iş yapar?

Organizasyon şirketleri aslında A dan Z’ye her türlü servisi sağlamak durumundadır. Mekanın belirlenmesinin dekorasyonun yapılmasına gecenin temasının belirlenmesine kadar müziğe sese ışığa herşeye organizasyon firması yardımcı olur ve organizasyon sahibi ile beraber yol alır. Bunun yanı sıra eğer bir düğünden bahsediyorsak gelinin gerekirse gelinliğinin seçimi, saçının makyajının nasıl olacağını bile organizasyon şirketi yardımcı olmalıdır. Organizasyon firmalarında en önemli konulardan biri konseptin belirlenmesidir .Ayrıca organizasyon planlaması yapmak, organizasyon için gereken malzemeleri tedarik etmek, organizasyon malzemelerini satın almak yada organizasyon için gereken kiralama işleriyle ve organizasyon personellerini bulmak, seçmek, ayarlamak hepsi organizasyon şirketinin sorumluluğudur.

1.1.2.Organizasyon türleri nelerdir?

Organizasyon şirketleri doğumdan ölüme özel bulduğunuz hergün için varolduklarını belirtiyorlar ve çalıştıkları alan çok geniş olmakla beraber kısa bir bilgi vermek gerekirse aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

Düğün

Nişan

Panel

Forum

Seminer

Toplantı

Konser

Festival

Davet

1.2.1.Konser organizasyonu nedir, nasıl oluşturulur ve geliştirilir?

Konser bir dinleyici topluluğu önünde bir şarkıcı ya da müzik grubunun; müzisyenlerin seyirci önünde müzikal anlamda gösterdikleri canlı performansıdır.Konser, tek bir müzisyen, bir orkestra ya da koro ile gerçekleştirilebilir. Tek bir müzisyenin sergilediği canlı performansa resital adı verilir. Konserler, gece kulüplerinde, konser salonlarında, çok amaçlı salonlarda hatta stadyumlarda gerçekleştirilebilir. Ülkemizin çoğunlukla büyük şehirlerinde, kendi imkânlarıyla ya da amatör organizatörler aracılığıyla ülkemize gelen yerli ya da yabancı grupların küçük mekânlarda verdikleri konserlerin yanı sıra, profesyonel organizatörler tarafından getirilen/anlaşılan yabancı ve yerli gruplardan oluşan büyük festivaller de gerçekleşiyor.

Organizatörler grupların gelebilmesi için halledilmesi gereken teknik ayrıntıları ve grupların taleplerini karşılamanın yanı sıra, etkinliğin gerçekleşeceği salon veya alanın düzeninin de katılımcılar açısından olabildiğince rahat ve kullanışlı olması için çabalıyorlar. Konser Organizasyonunda konserlerin düzenlenmesi oldukça büyük çabalar gerektirebilir. Çünkü bir organizasyon işlemidir ve bir organizasyon işleminde çok fazla detay bulunur. Detayların tamamının tek bir kişi tarafından düzenlenmesi oldukça zordur. Tüm detayların düşünülmesi mümkün olsa da bu detayların uygulanması aşamasında yaşanması muhtemel zorlukların bir kişi tarafından üstlenerek yerine getirilmesi imkânsız denecek kadar gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durumdur. İşlemlerin gerçekleşmesi aşamasında hazır bulunmak istenmesi doğaldır ancak aynı anda bir kişinin birçok yerde olamayacağı düşünüldüğünde durumun ciddiyeti anlaşılabilir. Bu nedenlerden dolayı da organizasyon işlemi bir kişinin yapamayacağı yapılacak işlerin bir ekip işi olduğunu belirtmek gerekir.

Konser organizasyonu son derece ciddiyetle ele alınması gereken bir durumdur. Bu kadar ciddiyetle ele alınmasının gereği konserlerin aynı anda çok fazla kişiyi ilgilendirmesidir. Birçok kişinin işin içinde olması doğal bir sonuç olarak ortaya birden fazla insan için yapılması planlanan organizasyonun detay kazanması anlamına gelir.

1.2.2.Konser organizasyonunun detayları nelerdir?

Bir konserin içerdiği detayları az çok sıralamak gerekirse konserin düzenleneceği alanın uygunluğu, gelecek olan izleyenlerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması, konserde çekilecek olan fotoğraflar, çekilecek olan resimler, konserin medya tarafından içereceği yönler vs. ve sayılabilecek birçok detayın düşünülmesi ve yapılması gereği bulunmaktadır. Yapılması gereken detay sayısı fazla olunca organizasyon şirketleri devreye girmesi kaçınılmazdır. Çünkü konserin hitap edeceği hedef kitlenin büyüklüğü yapılması gereken detayların artması anlamına gelir. Konserlerin bütçeleri artış gösterebileceği için konserlerin izleyicilerine hitap edecek seviyede olan bir yada bir kaç sponsor ile anlaşma sağlanabilir. Etkinlik düzenlenmeden önce yapılacak faaliyetlerle ilgili dosyanın hazırlanması konser organizasyonların başka bir artısıdır.

Konser Organizasyonları büyük bir Titizlik ve Özveriyle gerçekleştirilmektedir.

Ekip Konser Organizasyonu düzenleyecek olan şirket veya sponsor firma İle iletişime geçerek konser tarihini, yerini ,zamanı , afişleri ve reklam unsurlarını belirler. Bu etkenler konser için çok önemlidirler. Konser tarihini belirlerken öncesinde o güne ait hava koşullarını önceki senelerdeki durumuna bakarak ve meteorolojiye danışarak yaparız. Sonrasında konserde sahne alması planlanan sanatçılarla alternatifli olarak görüşüp bütçelerini hesaplayıp konser organizasyonu yapmak isteyen müşterimize ve sponsor şirkete sunumumuzu gerçekleştiririz.Sanatçının talep ettiği ses ışık ve sahne düzenini oluştururuz. Güvenlik önlemlerini polis teşkilatından veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet alarak sağlarız. Yeteri kadar ambulans ve acil durum birimlerini konser sırasında hazır bulundururuz.

2. Cenk Ataman - Events Organisation

1924 yılında, Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla, stratejik ve jeopolitik konumundan dolayı Orta Anadolu Bölgesinde yeni bir sanayi şehri planlanmaktaydı.

Cenk ATAMAN’ın büyük dedesi Hüseyin Kâhya (Kırım Hanı’nın kızının damadı olduğu söylenmekte olup Kırıkkale şehrinin kurucusudur.) Kırıkkale‘yi şehir adayları içerisine dâhil etmeyi başarmış, aynı zamanda şahsına ait arazileri devlete bağışlayarak, “Param ve topraklarım vatanıma feda olsun.” demiş. Devletin ortaklık teklifine ise “Hâşâ devletle ortaklık olur mu hiç?” diyen bir vatanseverdir. Bugünkü Makine Kimya Endüstrisi (MKEK) fabrikalarının yapılmasında şahsı ve Kırıkkalelilerin büyük katkıları olmuştur. Yıllar sonra da Türkiye Cumhuriyetimizin minnet borçlu olduğu isimlerden olmayı başarmıştır.

1940 yılında, bu fabrikalarla gelişen Kırıkkale’de, fabrika işçilerinin yemek yiyeceği hiç bir işletmenin bulunmaması, Cenk ATAMAN’ın diğer dedesi Mustafa ATAMAN’ın (politikacı, iş adamı) dikkatini çekmiş ve bu alanda yatırım yapmaya karar vermiştir. Şehrin ilk lokantası olan ”SİZİNLOKANTA”yı hizmete açmış ve bu isimle uzun yıllar, tabaklarda değil, damaklarda izler bırakmaya devam etmiştir.

Daha sonra, 1945 yılında 120 yatak kapasiteli “KIRIKKALE PALAS OTEL” açılarak başarılar taçlanmış ve bu parıltı günümüze kadar ışığını kaybetmeden sürdürülerek devam etmiştir.

1975 yılında Anadolu’da kazanılan bu başarı; şirketin bir bölümünü, bir edebiyatçı ve iş adamı olan Ali ATAMAN’ın önderliğinde devam etmiştir. Ali ATAMAN, babasından aldığı bayrakla, dönem içerisinde SENAY ET LOKANTASI (Fatih), KÖRFEZ BALIK RESTAURANT (Sarıyer), ATAMAN MERKEZ MUTFAK (Karaköy) işletmeleri ile gıda sektörüne uzun yıllar hizmet etmiştir. Ali ATAMAN, merkez mutfak işletmesi ile Hunca Sabunları, Çukurova Holding, Polat Holding gibi hala günümüzde aktif olan kurumlara uzun yılar hizmet etmenin onurunu yaşatmıştır.

1996 yılına kadar edinilen birikim ve kazanılan tecrübe üçüncü kuşaktan olan İş Adamı Cenk ATAMAN’a geçmiş böylece hizmet bayrağı tekrardan babadan oğula devrolmuştur. Kendisinin 2009 yılında genç iş adamı ödülü kazanması şirket için onur verici bir unsur olmuştur.

Aile büyükleri gibi sosyal sorumluk projelerinin daima içinde olmaya büyük önem gösteren Cenk ATAMAN, bu özelliğini şirket misyonu halinde devam ettirmesi ve birçok sosyal sorumluluk projeleri içerisinde olması önemli başarıları da arkasından getirmiştir. Buna en güzel örnek ise; 2013 yılında ”81 ilde 81 yaşlı engelli kısa süreli bakım evi” projesi ile yılın sosyal sorumluluk projesi ödülünü alma hakkı kazanmasıdır.

Cenk ATAMAN, yeni projeleri hayata geçirmek için kurucusu olduğu Kırım Tatarları Sosyal Projeler Platformu Başkanlığı’nı hâlen devam ettirmektedir. Gebze Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanlığı ve Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı kurucu mütevelli heyet üyesi görevlerine de devam etmektedir. Cenk Ataman, ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi Fikri ve Sınaî Haklar Kurulundaki görevinin yanında, Kent Konseyi Yönetim Kurulunda görev almaktadır. Cenk Ataman, bu dönem içerisinde açılan S CATERING ORGANİZASYON, ODA RESTAURANT İTALYAN, SARAY RESTAURANT, GÜLZADE ORGANİK gibi işletmeleri, 2013 yılına kadar işletmeye devam ettirmiştir.

2014 yılında Davet Organizasyon, Dış Ticaret, Danışmanlık, Koçluk, Marka Patent, MadameRose, S Catering Gastronomi, Senay Gayrimenkul, Senay Personel Temini, Senay Turizm gibi işletmelerle hizmet yelpazesini arttıran şirketleri ile geçmişten aldığı gücü günümüze de yansıtmaya devam etmektedir. Mazisine yakışır şekilde bayrağı dördüncü kuşaklara taşımayı hedefleyen Ataman Group, kuruluş ilke ve değerlerinden hiçbir zaman ödün vermeyecektir.

2016 yılında İngiltere’de bulunan ATAMAN, dünyaca ünlü İngiliz Şef JamieOliver’dan eğitim aldı. Ayrıca Londra’da bulunan dünyanın en iyi mesleki eğitim okulu olan CordonBleuLondon’da akademik destek almıştır. Şimdi özel günlerinizde ve organizasyonlarınızda artık Türkiye’nin her yerinde tüm davet ve organizasyonlarınızda

“Cenk ATAMAN” markası ile yanınızda olmanın Onur’unu yaşamaktadır.

2.1. Neden Cenk Ataman

Ataman Group Genel Müdürü olan O. Cenk Ataman aynı zamanda Türkiye Kırım Tatarları Sosyal Projeler Platformu Başkanlığı, Gebze Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanlığı, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı kurucu mütevellisi ve Gebze Kent Konseyi yönetim kurulu üyeliği görevlerini de başarı ile sürdürmektedir. Ayrıca 2009'da yılın genç iş adamı ödülünü kazandıktan sonra 2013 yılın da "81 ilde 81 yaşlı engelli kısa süreli bakım evi" projesi ile yılın sosyal sorumluluk projesi ödülüne laik olmuştur.

Ataman Group, S Catering Organizasyon, Davet Organizasyon, Dış Ticaret, Danışmanlık, Koçluk, Marka Patent, MadameRoseOrganic, S Catering Gastronomi, Senay Gayrimenkul, Senay Personel Temini, Senay Turizm, Organik Tarım ve Hayvancılık sektörleri gibi büyük bir hizmet yelpazesinde bölgemizi yurtiçi ve yurt dışında temsil etmenin onurunu yaşamaktadır. Tüm bu akademik kariyer ve devasa emeğin arkasındaki düşünce ve incelik, egodan sıyrılmış çalışma hırsı ve sektörde fark yarattığını düşündüğüm bir marka, Cenk ATAMAN… Çalışmamın gidişatını aydınlatacağını düşündüğüm ve donanımına güvendiğim için bir röportaj teklifiyle gittiğim Cenk Bey’le çok ince ve hızlı bir şekilde irtibata geçebildik. Bir konser organizasyonunun planlamasıyla ilgili detaylar için 2.2. başlıklı konuyu inceleyiniz.

2.2. Röportaj

• Merhabalar, öncelikle ilginiz için teşekkür ederim, çok vaktinizi almadan hemen sorularıma geçmek istiyorum. Davet Organizasyon, Dış Ticaret, Danışmalık Koçluk, Marka Patent, MadameRose, S CaterıngGastronami, Senay Gayrimenkul, Senay Personel Temini, Senay Turzim gibi hizmetleriniz var, ayrıca numaranızı kolayca webden bulup sizinle iletişime geçme olanağı buldum. Bu kadar geniş bir alanda faaliyet gösterirken aynı zamanda müşterilerinizle birebir ilgilenmeyi nasıl bir disiplin sayesinde başarıyorsunuz? Sizi motive eden şeyler nelerdir?

Öncelikle Merhabalar, biz bir aile şirketi olduğumuz için birçok sektör ve alanda faaliyet gösteriyoruz. Fakat biliyorsun ki, çağımız büyük bir hızla gelişiyor. Teknoloji hepimizin çok fazla kullandığı bir olgu haline geldi. Tabi ki bunu iyi kullanmak çok önemli. Endüstri 4.0’ı biliyorsun, bu sistem artık fabrika ortamından çıkmaya başladı. Bizlerde bu hızı yakalamak için teknoloji destekli çalışıyoruz. İnsanlar kurumsal yapılardan uzak kalmak istediler. Bu benim kendi analizim, çünkü eğer bir insan bir konser organizasyonu yapacaksa konumuzun özüne dönersek, yapacağı organizasyonda belli bir noktadan sonra kurum yada kurumlar organizasyonlarda insan yada teknik bir hatadan kaynaklanan problemlerden çok rahat sıyrılabiliyorlar. Ama bizlerin yaptığı projeler, hiçbir zaman telafisi olmayan yapılar. Ama yada pardon diyemezsiniz. Bizde bunun için 2016 yılında, Ataman Group ve Senay Group’u bir araya getirdik. Cenk Ataman adı altında birleştik, ismi markalaştırdık. Ve bunu yaptığımızda da daha sıcak, daha güvenilir bir ortam yarattık. Senin de fark ettiğin üzere aradığın anda aradaki insanları geçerek benimle iletişim kurabildin. İşimle alakalı birinci ağızdan konuşabiliyorum, müşteri ise projenin altından kalkıp kalkamayacağıma dair bir fikre sahip oluyorlar. Bizim için ilk nokta kurumsal bir yapı olmak, ikinci olarak kişiye özel bir yapı ve sen ne yaptın direk kişiyle iletişime geçebildin. Bizi de motive eden bu.

• Reddettiğiniz organizasyon projeleri oluyor mu? Neden?

Çalışma sistemimin bir ticari boyutu var. Açıkçası müşteri bizi buluyor ve biz o dönüşlere göre biz müşteriye fiyat veririz. Bizim belli bir cironun altında iş yapmama gibi bir sınırımız var. Farkettiğin üzere logomuzda bir kalp var o sizin fikriniz ve organizasyonunuzdur, küçük el ise bizim fikrimizdir. Biz genelde fikir üretmez, geliştiririz. Genelde teklif verdiğimiz iş istediğimiz iştir ama bunu mail yoluyla yapmayız. Genelde şartları görüşürüz ve teklifi şık bir şekilde posta yoluyla ulaştırırız. Teknolojiyi ‘’Merhaba ben Cenk!’’ yapısına çekeriz. Aynı zamanda stratejik olarak da bizim mailimizle piyasada yönlendirilerek yan teklif alma riskini ortadan kaldırır.

• En sık yaşadığınız aksaklıklar nelerdir?

Genelde ülkemizde bunlar bilinen şeyler, kalifiye personel… Ben Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı bir ticaret odasında meclis üyesiyim. Bu bizim sektörümüzle ilgili, reklam, etkinlikler, marka vs gibi bir komitede başkanlık görevim var. Burada yaptığımız çalışmada bununla ilgili nitelikli personel. Piyasada ucuz maliyetli işler yapmak isteyen insanlar, partime ücretlerinden çalarak yada sigorta ödemeyerek bunu telafi etmeye çalışıyorlar. Bunun sonucunda da kalifiye personel bulmakta zorlanıyorsun. Örneğin bir veda partisi var, 10 tane hamal lazım sen 120 tl vermek istiyorsun ama bulamıyorsun çünkü 150 tl veren başka birine gidebilirler. Bizim işimizde herşeyi kendin takip etmek zorundasın. Unutmaman gereken şey, bir daha telafisi olmayan bir iş yaptığın.

• Ekip kurarken yada işe alımda aradığınız özellikler/kıstaslar nelerdir?

Bu güzel bir soru… Şöyle açıklamam gerekli, biz yaşayan bir insanın her özel anına değer katan bir ekibiz. Ayrıca farkındalık yarattığımız nokta şu, patentli ve tescilli bir sektörüm var. Ben yaşayan bir insanın öldükten sonraki isteklerini organizasyon eden bir kurumum. Yani bu nedir? Adam yaşıyordur hastalanmıştır, çocuğumun mezuniyetinde bu yapılsın, karıma 10 yıl boyunca yıl dönümünde çiçek gönderilsin gibi. Toparlarsak, aldığımız işe göre ekip kuruyoruz, ekip liderleri çok önemli piyasada deneyimli kişilerden oluşuyor. Sektörün içinde, gözlemleyici ve kalifiye personel tercih ediyoruz. Benim görüşüm ayrıca bayanların daha disiplinli olduğu ve çalışmayı tercih ediyorum.

• Bir konser organizasyonun başarılı olabilmesi için nasıl bir süreç izlenmelidir?

Her şey sistem kurmakla alakalı, aslında tamamen bu benim yapımla alakalı. Yani organizasyonlarda da başarı için en önemli unsur süreçtir. Ben örneğin personelin ücretlerini işin başında öderim bu mesela benim başarılı olmam için ekibimin huzuru önemli. Tüm ödemelerde nakit para kullanmak ta çok önemli. Ayrıca bu gücü ekibine hissettirmek önemli, sonrasında adım adım organizasyonu yaşarsın.

• Biraz finansal konulardan bahsetmek gerekirse, bir organizasyon planlanırken bütçeleme nasıl yapılıyor, müşterinizin fiyat aralığı ve beklenti arasındaki dengeyi nasıl koruyorsunuz?

Her yapının bir bütçe tablosu vardır, benim excel tablomda karmarjım da vardır, ve fiyat belirlenir. İşin bitiminde beni mutlu edecek bir kar marjı beklerim ama tabi ki istisnai durumlar vardır. Ben aslında dengeyi müşteriye bırakırım.

• Sizin için önemli olan kar marjı mı yoksa müşteri memnuniyeti mi?

Ben biraz daha realist bakayım sana, eğer biri benim için müşteri memnuniyeti önemli diyorsa onun kemikleşmiş bir müşteri portföyü vardır, onu elinde tutup işine devam etmeye çalışıyordur. Bazen kar marjının önüne geçecek işler vardır, ve kardan vazgeçersin bazen de bir etkinlik yaparsın ve memnun olan müşteri sana bir başka projenin kapısını açabilir. Aslında ikisi birbirinin içine geçen anlamları olduğu görülüyor.

• Son olarak sektörün lider isimlerindensiniz, bu yola çıktığınızda bu noktayı hayal ediyor muydunuz ve bu noktaya gelmek için herzaman iyi karşılanmayacak şeyler de yapmak zorunda kaldınız mı?

Evet ben sektörde istediğim yerdeyim, biraz pahalıyım öyle derler. İşi hakkettiği gibi yapmak, yaparken parayı düşünmemek ve detayları iyi incelemek ve iyi ekipler oluşturmak ve ekiplerin parasını ödemek için biraz pahalı olmak gerekiyor bu da senin işine kalite katıyor. Sen buna lider diyorsun ben işi layığıyla yapmak derim. Ben az ve seçici işler yapıyorum. Benim bir çizgim var, kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmam. Her şeyi çok iyi anlamaya çalışırım yazarım ve analiz ederim, takip ederim. İşimi önemsiyorum ve sektörde Cenk Ataman bir şey yapıyorsa en iyisini yapmak ister. İnsanlardan gelecek en kötü eleştiri beni incitir.

Her şey için Cenk Ataman’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım, kesinlikle insana ilham veren, işini incelikle yapan ve çok titiz çalışan bir kimliğe sahip. Onunla bu röportajı gerçekleştirmek gerçekten keyifli ve yol göstericiydi. Tüm soruları içtenlikle yanıtladığı için tekrar teşekkür ediyoruz.

3.Kaynakça

https://www.cenkataman.com/

http://www.pasifagresif.com/2014/02/ideal-bir-konser-organizasyonu-nasil-olmali/

http://www.filozof.net/Turkce/sosyoloji/1005-organizasyon-nedir-ne-demektir-tanimi-tarifi-amaci-fonksiyonu-webere-gore-organizasyonda-bolumler-hedefler-insan-formel-informel-organizasyonlar-uretim-ekonomik-idame-organizasyonlari-safhalari-bolumleri-gayesi-bicimsel-klasik-organizasyon-neo-klasik-mode.html

http://www.ajansu.com/konser-organizasyonu.html

LÜTFEN ALMAK İSTEDİĞİNİZ HİZMETİNİZ İÇİN İLETİŞİM KISMIMIZDAKİ FORMU DOLDURUNUZ …